Saturday, March 7, 2009

CONTOH-CONTOH CARA MENULIS NILAI MURNI / PENGAJARAN

1. Hormat-menghormati
 • Kita mesti hormat dan taat kepada ibu bapa / guru / orang yang lebih tua.

2. Tolong-menolong / bantu-membantu
 • Kita perlu membantu ibu bapa meringankan beban rnereka
 • Kita perlu membantu murid-murid / adik yang lemah dalam pelaiaran.
 • Kita perlu membantu orang yang menghadapi kesusahan/ bermasalah.

3. Bertanggungjawab
 • Kita mesti bertanggungjawab menjaga kebersihan kelas/ rumah / alam sekitar kita.
 • Kita mesti bertanggungjawab menyiapkan kerja rumah yang diberikan.
 • Kita mesti menjadi seorang anak / murid yang bertanggungjawab.

4. Menjaga kebersihan
 • Kita mesti sentiasa menjaga kebersihan rumah / sekolah / tempat tinggal / diri sendiri

5. Menjaga kesihatan
 • Kita mesti sentiasa menjaga kesihatan diri dengan makan makanan berkhasiat

6. Mendengar nasihat
 • Kita mesti mendengar nasihat guru / ibu bapa / orang lain.

7. Hemah tinggi
 • Kita mesti bergaul mesra dengan semua orang.
 • Kita mesti berbudi bahasa dalam pergaulan.
 • Kita mesti mengakui kesalahan diri serta sanggup berubah.

8. Kasih sayang
 • Kita mesti bersikap sayangkan diri sendiri / orang lain.
 • Kita mesti bangga dan taat setia kepada negara.

9. Baik hati
 • Kita mesti bersikap belas kasihan terhadap kesusahan orang lain.
 • Kita mesti bertimbang rasa terhadap kesusahan orang lain.
 • Kita mesti bermurah hati memberi bantuan kepada orang lain.
 • Kita mesti saling faham-memahami antara satu dengan yang lain.
 • Kita sanggup meminta dan memberi maaf kepada orang lain.

10. Keadilan
 • Kita mesti bersikap adil membuat sesuatu perkara.

11. Bersopan santun
 • Kita perlu bersopan santun kepada guru / ibu bapa / rakan/ orang yang lebih tua.

12. Menghargai masa
 • Kita mesti menghargai masa dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah.

13. Berjimat-cermat
 • Kita perlu berjimat-cermat dengan wang / bekalan air / bekalan elektrik.

14. Rajin
 • Kita perlu rajin membaca untuk lulus dengan cemerlang.

15. Jujur
 • Kita perlu bersikap jujur melakukan sesuatu dengan tidak bercakap bohong.

16. Berhati-hati
 • Kita merti berhati-hati pada setiap masa / di jalan raya / semasa bekerja.

17. Kesyukuran
 • Kita perlu bersyukur dapat hidup dengan aman.
 • Kita perlu mengenang jasa ibu bapa / guru kita.

18. Bertolak ansur
 • Kita perlu bertolak ansur antara satu dengan yang lain.

19. Berterima kasih
 • Kita perlu mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan.

20. Kejiranan
 • Kita perlu bersikap kejiranan terhadap jiran tetangga.

21. Kesederhanaan
 • Kita perlu bersikap kesederhanaan pada setiap masa.

22. Berdisiplin
 • Kita mesti berdisiplin pada setiap masa.

23. Cinta akan negara
 • Kita perlu cinta akan negara dan bersyukur kerana negara kita aman damai.

24. Berani
 • Kita perlu bersikap berani menghadapi cabaran / masalah.

25. Mematuhi peraturan
 • Kita mesti mematuhi peraturan pada setiap masa.

26. Bekerjasama
 • Kita perlu sentiasa bekerjasama melakukan sesuatu kerja.

27. Berdikari
 • Kita mesti berdikari dan sanggup melakukan sesuatu tanpa mengharapkan bantuan orang lain.

No comments:

Post a Comment